Działaj legalnie w sieci

Obowiązek stworzenia zgodnego z przepisami prawa
regulaminu na stronie internetowej wynika wprost
z przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Pamiętaj także, że prawidłowo sporządzony Regulamin strony WWW
– w razie sporu z klientami – zapewnia bezpieczeństwo właścicielowi serwisu.